Sorumluluk Reddi

LÜTFEN BU "SORUMLULUK REDDİ" BÖLÜMÜNÜN TAMAMINI DİKKATLİCE OKUYUN. BURADAKİ HİÇBİR ŞEY YASAL, FİNANSAL, İŞ VEYA VERGİ TAVSİYESİ NİTELİĞİNDE DEĞİLDİR VE BURAYLA BAĞLANTILI HERHANGİ BİR FAALİYETTE BULUNMADAN ÖNCE KENDİ YASAL, FİNANSAL, VERGİ VEYA DİĞER PROFESYONEL DANIŞMAN(LAR)INIZA DANIŞMALISINIZ.

NE SUZUVERSE CORPORATION (ŞİRKET), SUZU (BURADA TANIMLANDIĞI ŞEKİLDE) VEYA SUZUVERSE'İ GELİŞTİRME PROJESİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMIŞ OLAN PROJE EKİBİ ÜYELERİ (SUZU EKİBİ), SUZU TOKEN'LARININ HERHANGİ BİR DAĞITICISI/SATICISI (DAĞITICI) NE DE HERHANGİ BİR HİZMET SAĞLAYICI, WWW. SUZUWALK.IO (WEB SITESI, BURADAKI TÜM ALT ALANLAR DAHIL) VEYA ŞIRKET TARAFINDAN YAYINLANAN DIĞER WEB SITELERI VEYA MATERYALLER.

Proje amacı

Suzuverse'e katılmak ve buradaki ekosistemde hizmet almak için $SZT satın aldığınızı kabul edersiniz. Şirket, Dağıtımcı ve bunların ilgili iştirakleri Suzuverse için temel kaynak kodunu geliştirecek ve buna katkıda bulunacaktır. Şirket, $SZT dağıtımı ile ilgili olarak yalnızca üçüncü taraflara emsal teşkil edecek şekilde hareket etmektedir ve $SZT dağıtımı ile ilgili olarak herhangi bir kişinin mali danışmanı veya mütevellisi sıfatıyla hareket etmemektedir.

Token Dokümantasyonunun Niteliği

Token Dokümantasyonu (yani Beyaz Kitap), $SZT, SOT, SGT olarak bilinecek bir dijital tokenin oluşturulması için bazı ana tasarım ilkelerini ve fikirlerini ifade eden kavramsal bir belgedir. Token Dokümantasyonu ve Web Sitesi yalnızca genel bilgilendirme amaçlıdır ve bir prospektüs, bir teklif belgesi, bir menkul kıymet teklifi, bir yatırım talebi, herhangi bir ürün, öğe veya varlık (dijital veya başka türlü) satmak için herhangi bir teklif veya söz konusu dokümantasyonda sağlanan herhangi bir harici kişi veya kuruluşla iş yapmak için herhangi bir teklif teşkil etmez.

Buradaki bilgiler kapsamlı olmayabilir ve herhangi bir sözleşme ilişkisinin herhangi bir unsurunu ima etmez veya herhangi bir şekilde talep etmez. Bu tür bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir güvence yoktur ve bu tür bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir beyan, garanti veya taahhüt verilmez veya verildiği iddia edilmez.

Token Dokümantasyonu veya Web Sitesinin üçüncü taraf kaynaklardan elde edilen bilgileri içerdiği durumlarda, Şirket, Distribütör, bunların ilgili iştirakleri ve/veya Suzuverse bu bilgilerin doğruluğunu veya eksiksizliğini bağımsız olarak doğrulamamıştır.

Ayrıca, koşulların değişebileceğini ve Token Dokümantasyonunun veya Web Sitesinin sonuç olarak güncelliğini yitirebileceğini kabul etmektesiniz; ve ne Şirket ne de Distribütör bu belgeyi bunlarla bağlantılı olarak güncelleme veya düzeltme yükümlülüğü altında değildir.

Token Dokümantasyonu

Token Dokümantasyonundaki veya Web Sitesindeki hiçbir şey Şirket, Distribütör veya Suzuverse tarafından herhangi bir SOT, SGT (burada tanımlandığı şekilde) satmak için bir teklif teşkil etmez veya bunların herhangi bir kısmı veya sunumu herhangi bir sözleşme veya yatırım kararının temelini oluşturmaz veya bunlarla bağlantılı olarak güvenilmez. Token Dokümantasyonunda veya Web Sitesinde yer alan hiçbir şey Suzeverse'in gelecekteki performansına ilişkin bir vaat, temsil veya taahhüt değildir veya bunlara güvenilemez.

SOT, SGT'nin herhangi bir dağıtımı veya devri ile ilgili olarak Dağıtımcı (veya herhangi bir üçüncü taraf) ile sizin aranızdaki anlaşma, yalnızca söz konusu anlaşmanın ayrı hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

The information set out in the Token Documentation and the Website is for community discussion only and is not legally binding. No person is bound to enter into any contract or binding legal commitment in relation to the acquisition of SOT, SGT, and no digital asset or other forms of payment is to be accepted on the basis of the Token Documentation or the Website.

SGT/xSGT'nin dağıtımı ve/veya SGT/xSGT'nin elde tutulmaya devam edilmesi anlaşması, söz konusu dağıtımın ve/veya SGT/xSGT'nin elde tutulmaya devam edilmesinin şartlarını (Şartlar ve Koşullar) belirleyen ayrı bir Şartlar ve Koşullar veya Token Dağıtım Anlaşması (duruma göre) setine tabi olacaktır ve bunlar size ayrıca sağlanacak veya Web Sitesinde kullanıma sunulacaktır.

Hüküm ve Koşullar Token Dokümantasyonu ile birlikte okunmalıdır. Şartlar ve Koşullar ile Token Dokümantasyonu veya Web Sitesi arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda Şartlar ve Koşullar geçerli olacaktır.

Varsayılan Beyan ve Garantiler

Token Dokümantasyonuna veya Web Sitesine (veya bunların herhangi bir bölümüne) erişerek, Şirkete, Distribütöre, bunların ilgili iştiraklerine ve Suzuverse'e aşağıdaki şekilde beyan ve garanti vermiş sayılırsınız:

(a) herhangi bir SOT.SGT edinme kararında Token Dokümantasyonunda veya Web Sitesinde belirtilen herhangi bir beyana güvenmediniz ve güvenmeyeceksiniz;

(b) masrafları size ait olmak üzere, sizin için geçerli olan tüm yasalara, düzenleyici gerekliliklere ve kısıtlamalara (duruma göre) uymayı sağlayacaksınız ve sağlayacaksınız;

(c) SOT/SGT'nin hiçbir değeri olmayabileceğini, SOT/SGT için hiçbir değer veya likidite garantisi veya temsili olmadığını ve SOT/SGT'nin bir yatırım ürünü olmadığını veya herhangi bir spekülatif yatırım için tasarlanmadığını kabul eder, anlar ve kabul edersiniz;

(d) Şirket, Distribütör, bunların iştirakleri ve/veya Suzu Ekibi'nden hiçbiri SOT/SGT'nin değeri, SOT/SGT'nin devredilebilirliği ve/veya likiditesi ve/veya SOT/SGT için üçüncü taraflar aracılığıyla veya başka bir şekilde herhangi bir piyasanın mevcudiyeti konusunda sorumlu veya yükümlü olmayacaktır;

(e) bir coğrafi bölge veya ülkenin vatandaşı, uyruğu, mukimi (vergi veya başka bir şekilde), ikametgahı ve/veya yeşil kart sahibi olmanız halinde SOT/SGT dağıtımına katılamayacağınızı kabul etmekte, anlamakta ve onaylamaktasınız

(i) SOT/SGT dağıtımının bir menkul kıymetin (nasıl adlandırılırsa adlandırılsın), finansal hizmetin veya yatırım ürününün satışı olarak yorumlanmasının muhtemel olduğu durumlarda ve/veya

(ii) token dağıtımlarına katılımın yürürlükteki yasa, kararname, yönetmelik, anlaşma veya idari işlemle yasaklandığı yerlerde (Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Çin Halk Cumhuriyeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere); ve bu amaçla, ilgili kontrollerin yapılabilmesi için talep edildiğinde tüm bu kimlik doğrulama belgelerini sağlamayı kabul edersiniz.

Şirket, Distribütör ve Suzu Ekibi, herhangi bir kuruluşa veya kişiye (Token Dokümantasyonunun veya Web Sitesinin içeriğinin veya Şirket veya Distribütör tarafından yayınlanan diğer materyallerin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği veya güvenilirliğine ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) yönelik tüm beyanları, garantileri veya taahhütleri yapmaz ve yapma iddiasında değildir ve işbu belge ile bunları reddeder.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, Distribütör, bunların ilgili iştirakleri ve hizmet sağlayıcıları, haksız fiil, sözleşme veya başka bir şekilde (bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir dolaylı, özel, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan veya diğer kayıplardan sorumlu olmayacaktır, herhangi birinin kusurundan veya ihmalinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluk veya Token Dokümantasyonunun veya Web Sitesinin veya yayınlanan diğer materyallerin veya içeriğinin (herhangi bir hata veya eksiklik dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir gelir, gelir veya kar kaybı ve kullanım veya veri kaybı).

SOT/SGT'nin muhtemel alıcıları, SOT/SGT'nin dağıtımı, Şirket, Distribütör ve Suzu Ekibi ile ilgili tüm riskleri ve belirsizlikleri (finansal ve yasal riskler ve belirsizlikler dahil) dikkatlice düşünmeli ve değerlendirmelidir.

SZT Token

SZT tokenleri kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve SZT dağıtımının amacı da budur. Özellikle, $SUZU:

(a) herhangi bir somut veya fiziksel tezahürü yoktur ve herhangi bir içsel değere sahip değildir (herhangi bir kişi değerine ilişkin herhangi bir beyanda bulunmaz veya taahhütte bulunmaz);

(b) iade edilemez ve nakit (veya başka bir dijital varlıktaki eşdeğer değeri) veya Şirket, Distribütör veya ilgili iştiraklerinden herhangi biri tarafından herhangi bir ödeme yükümlülüğü ile değiştirilemez;

(c) token sahibine Şirket, Distribütör (veya bunların ilgili iştiraklerinden herhangi biri) veya gelirleri veya varlıkları ile ilgili olarak, gelecekteki temettü, gelir, hisse, mülkiyet hakkı veya hissesi, hisse veya menkul kıymet, herhangi bir oylama, dağıtım, itfa, tasfiye, mülkiyet (her türlü fikri mülkiyet veya lisans hakkı dahil) alma hakkı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir şekilde herhangi bir hakkı temsil etmez veya vermez, hesapları, mali tabloları veya diğer mali verileri alma hakkı, hissedar toplantılarına katılma veya talepte bulunma hakkı, yönetici aday gösterme hakkı veya diğer mali veya yasal haklar veya eşdeğer haklar, fikri mülkiyet hakları veya Suzu Ekibi, Şirket, Distribütör ve/veya bunların hizmet sağlayıcıları ile ilgili veya bunlarla ilgili diğer herhangi bir katılım şekli;

(d) farklılıklar için bir sözleşme veya amacı veya sözde amacı bir kar sağlamak veya bir zarardan kaçınmak olan başka bir sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkı temsil etmeyi amaçlamamaktadır;

(e) para (elektronik para dahil), menkul kıymet, emtia, tahvil, borçlanma aracı, kolektif yatırım planındaki bir birim veya başka herhangi bir finansal araç veya yatırımın temsili olarak tasarlanmamıştır;

(f) Şirkete, Distribütöre veya bunların ilgili iştiraklerinden herhangi birine verilen bir borç değildir ve Şirket, Distribütör veya bunların ilgili iştiraklerinden herhangi biri tarafından borçlu olunan bir borcu temsil etmesi amaçlanmamıştır ve herhangi bir kâr beklentisi yoktur; ve

(g) token sahibine Şirket, Distribütör veya bunların ilgili iştiraklerinden herhangi birinde herhangi bir mülkiyet veya başka bir menfaat sağlamaz.

SZT dağıtımına bakılmaksızın, kullanıcılar token dağıtımından sonra Şirketin, Dağıtıcının veya iştiraklerinden herhangi birinin varlıkları üzerinde hiçbir ekonomik veya yasal hakka veya menfaate sahip değildir.

Sadece bilgilendirme amaçlı

Burada belirtilen bilgiler yalnızca kavramsaldır ve geliştirilecek Suzuverse için gelecekteki geliştirme hedeflerini açıklamaktadır. Özellikle, Token Dokümantasyonundaki proje yol haritası, Suzuverse'in bazı planlarını ana hatlarıyla belirtmek amacıyla paylaşılmaktadır ve yalnızca BİLGİ AMAÇLI olarak sunulmakta olup herhangi bir bağlayıcı taahhüt teşkil etmemektedir.

Token dağıtımına katılıp katılmayacağınıza karar verirken lütfen bu bilgilere güvenmeyin çünkü sonuçta, herhangi bir ürünün, özelliğin veya işlevselliğin geliştirilmesi, piyasaya sürülmesi ve zamanlaması tamamen Şirketin, Distribütörün veya ilgili bağlı kuruluşlarının takdirine bağlıdır ve değişebilir. Ayrıca Token Dokümantasyonu veya Web Sitesi zaman zaman değiştirilebilir veya tadil edilebilir.

Token Dokümantasyonunu veya Web Sitesini güncelleme veya alıcılara burada sağlananların ötesinde herhangi bir bilgiye erişim sağlama yükümlülüğü yoktur.

Düzenleyici onay

Hiçbir düzenleyici makam, Token Belgelerinde veya Web Sitesinde belirtilen bilgilerin herhangi birini resmi veya gayri resmi olarak incelememiş veya onaylamamıştır. Herhangi bir yargı alanının yasaları, düzenleyici gereklilikleri veya kuralları kapsamında böyle bir eylem veya güvence alınmamıştır veya alınmayacaktır. Token Dokümantasyonunun veya Web Sitesinin yayınlanması, dağıtılması veya yayılması, geçerli yasalara, düzenleyici gerekliliklere veya kurallara uyulduğu anlamına gelmez.

İngilizce dil

Token Dokümantasyonu ve Web Sitesi yalnızca referans amaçlı olarak İngilizce dışında bir dile çevrilebilir ve Token Dokümantasyonu veya Web Sitesinin İngilizce versiyonu ile çevrilmiş versiyonları arasında çelişki veya belirsizlik olması durumunda İngilizce versiyonlar geçerli olacaktır. Token Dokümantasyonunun ve Web Sitesinin İngilizce versiyonunu okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.

Last updated